poniedziałek, 22 lipca, 2024
Biznes

Szkolenia przeciwpożarowe – ocena zagrożenia wybuchem

W niektórych miejscach pracy przechowywane i używane są substancje i  materiały o właściwościach palnych, lub wybuchowych. W takim wypadku zakład zobowiązany jest według prawa do przeprowadzenia dokładnej oceny zagrożenia wybuchem. Bazując na doświadczeniu i wieloletniej praktyce naszych pracowników firma Firedom oferuje kompleksowe usługi związane z analizą zagrożenia wybuchem. Nasz usługi oparte są na aktualnie obowiązujących przepisach i w pełni odpowiadają przewidzianych przez prawo normom.

Jak wykonujemy ocenę zagrożenia wybuchem?

Jeżeli na terenie danego zakładu pracy niezbędna okazuje się ocena zagrożenia wybuchem, nasi specjaliści w tej dziedzinie wyznaczają dzięki niezbędnym obaczeniom pomieszczenia oraz strefy zagrożenia wybuchem. W strefach tych muszą zostać zachowane specjalne środki ostrożności. Określenie możliwości wystąpienia efektywnego źródła zapłonu pozwoli zniwelować niebezpieczeństwo i przygotuje nas na możliwość wystąpienia problemów. Na koniec wykonana zostaje graficzna dokumentacja obrazująca zasięg stref zagrożenia, skutki ewentualnego wybuchu, zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach.

Plan ewakuacji budynku- szkolenia przeciwpożarowe

Plan ewakuacji budynku to grafiki, na których rozmieszczony jest czytelny i dokładnie rozpisany sposób ewakuacji z danego budynku. Plany te zawieraj oznaczenia miejsc zbiórek, wszystkich wyjść i bram ewakuacyjnych oraz lokalizację sprzętu gaśniczego. Nasze plany przygotowujemy w sposób przejrzysty, aby zawieszone na ścianie były czytelne dla każdego pracownika budynku. Do takiej mapy dodajemy potrzebne numery alarmowe i instrukcje postępowania w razie niebezpieczeństwa – gwarantujemy rzetelne i indywidualne podejście do każdego obiektu. Jeżeli jesteś zarządcą budynku na Tobie ciąży odpowiedzialność za przygotowanie planu ewakuacji budynku. Zdaj się nadoświadczony i wykwalifikowany personel firmy Firedom a będziesz zadowolony z rezultatów. Usługi związane z ochroną przeciwpożarową prowadzimy na terenie całej Polski – zapraszamy.